Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(24.2.2001)


Skladba č. 76Alexander Pituk

Šachová skladba

jún 2000

Mat 2. ťahom (10–10)Český kompozičný šach, ktorý bol na vrchole od konca 19. storočia asi do polovice 20. storočia, teraz intenzívne hľadá svoje stratené pozície. V Prahe a Brne vyšlo za posledných 10 rokov asi 35 malých monografií na rozličné témy. Mimoriadnou udalosťou bolo vydanie knihy V. Kotěšovca Mezi šachovnici a počítačem (1996) a M. Dragouna Slovník pojmů kompozičního šachu (1997). Ale osobitne treba spomenúť časopis Šachová skladba, ktorý vychádza každé tri mesiace už 17. rok. Doteraz bolo vydaných 70 čísel na vyše 1400 stranách, pričom celkový počet uverejnených skladieb presiahol číslo 5000. Časopis organizuje pravidelné súťaže, prináša odborné články a spravodajstvo a iste mal aj má veľký dosah na rozvoj českého kompozičného šachu. Bohužiaľ, jeho zakladateľ a vedúci redaktor Jaroslav Brada už nebude pokračovať vo svojej záslužnej práci: zomrel v Prahe 10. februára t. r. vo veku 75 rokov.

Zo 69. čísla Šachovej skladby reprodukujeme dvojťažku Alexandra Pituka.

Kontrolná notácia: b. Kh6 Dc7 Vf7 Sb7 Jb4 Jh5 Pc3 e2 e6 f6 (10), č. Kf5 Va4 Ve8 Je3 Jg2 Pb5 c6 g3 g4 h7 (10), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 75 (Mészáros a Formánek – pomocný mat tretím ťahom): 1. riešenie 1.Jh5 Ke3 2.Kg4 Je4 3.Sh4 Sd7 mat, 2. riešenie 1.Kf5 Je4 2.Ke6 Kf4 3.Jd7 Sb3 mat. Matové obrazce sú na 100 percent identické (ešte aj pokiaľ ide o vzdialenosť matajúceho strelca od kráľa), ibaže otočené o 90 stupňov. Jedinou nevýhodou takéhoto „echového“ námetu je veľká pravdepodobnosť predchodcu. (ff)


Vzad <<  >> Vpred