Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(17.2.2001)


Skladba č. 75 – originál

Ignác Mészáros, Augsburg a

Bedrich Formánek, Bratislava

Pomocný mat 3. ťahom

2 riešenia (3–3)Tvorba šachových skladieb je typicky individuálnou činnosťou. Autori zväčša sedia doma, na stole šachovnica a pri nej počítač, ktorý slúži na kontrolu korektnosti hľadaním vedľajších riešení, duálov a pod. A treba povedať, že s rozvojom internetu sa možnosti komunikácie rapídne urýchľujú a pribúda skladieb dvoch i viacerých autorov. Napríklad jeden dostane nápad a pošle ho druhému na dokončenie. Ten druhý môže byť priateľ, alebo je skúsenejší, prípadne má k dispozícii lepší riešitelský softvér. Podobne vznikol aj dnešný pomocný mat: Ignác Mészáros z nemeckého Augsburgu (pochádza z Bratislavy) uverejnil pôvodne v našej rubrike vlastný pomocný mat s jedným riešením (25. novembra 2000), druhý autor (jeho dávny priateľ) sa s pozíciou pohral a aj s pomocou počítača dokázal prirobiť druhé riešenie s analogickým modelovým matom. Výsledok je takýto.

Kontrolná notácia: b. Kf3 Sa4 Jc3 (3), č. Kg5 Se7 Jf6 (3), čierny začne a pomôže bielemu dať mat najneskôr tretím ťahom, k cieľu vedú dva prvé ťahy čierneho. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 74 (Labai – mat tretím ťahom): 1.Vd1! tempo 1...K:h5 2.Vg1 Kh4 3.Vh1 mat, 1...Kf5 2.Vd5+ Ke6 3.Jf4 mat (2...Kg6 3.Jf8 mat). Veľmi dobrý úvodník (lebo kráľovi ponúka únik na h5) a dva varianty vedúce k dvom modelovým matom (v ktorých každé pole okolo matovaného kráľa je mu nedostupné z jediného dôvodu). Posledný mat (Jf8), samozrejme, nie je modelový. (ff)


Vzad <<  >> Vpred