Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(10.2.2001)


Skladba č. 74 – originál

Zoltán Labai, Veľký Kýr

Mat 3. ťahom (8–2)Šach, aj kompozičný, má výhodu v tom, že jeho priebeh možno zaznamenať priamo v novinách. Nepotrebuje ihrisko, ani video, ani športové náčinie, len malú šachovú súpravu, aj to často len vreckovú. A keď šachista vytvorí na tejto súprave vlastnú skladbu, stačí ju len poslať poštou na uverejnenie. Šachová skladba de iure existuje, len ak je uverejnená v tlači. Skladba môže byť reprodukciou alebo originálom, to však treba vždy výrazne označiť. Riešiteľa poteší aj pekná reprodukcia, ale nie je nad potešenie z uverejnenia vlastného originálu. V našej rubrike sme už priniesli zopár originálov a dnes v tejto tradícii pokračujeme. Uverejňujeme skladbu od jedného z najúspešnejších slovenských skladateľov z južného Slovenska. Boli by sme však radi, keby sa počet originálov aj ich autorov zvyšoval. Čitateľom, ktorí pri tvorbe skladieb nemajú skúsenosti, radi pomôžeme radou či malou úpravou. Nemajte zábrany a pošlite na adresu redakcie Magazínu SME svoje pokusy.

Kontrolná notácia: b. Kg8 Vh1 Jh5 Jh7 Pf2 f3 f6 g7 (8), č. Kg6 Ph6 (2), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 73 (Taraba – mat druhým ťahom): 1.Ve7 hrozí 2.Se6 mat, 1...Df5, D:g5 2.Jf4, Dc5 mat (vedľajšie varianty 1...V:e2(Vd3), Dd3 2.J:b7, Dc6 mat). V hlavných variantoch čierna dáma odcloní Ve7 na e4 a Sh8 na d4, zároveň však striedavo „antiduálovo“ znemožní jeden z dvoch matov. (ff)


Vzad <<  >> Vpred