Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(3.2.2001)


Skladba č. 73 – originál

Jozef Taraba

Mat 2. ťahom (10–7)Jozef Taraba sa narodil 16. novembra 1947 v Trakoviciach pri Trnave a svoju prvotinu uverejnil ako 16-ročný v denníku Smena, ktorá mala vtedy najpopulárnejšiu rubriku kompozičného šachu. Po absolvovaní Vysokej školy ekonomickej v Bratislave sa počas svojho popradského a neskôr kežmarského pobytu začal venovať kompozícii hlbšie a vypracoval sa medzi najlepších slovenských šachových skladateľov. Jeho doménou boli najmä dvojfázové a trojfázové dvojťažky so zaujímavým kombinačným (strategickým) obsahom, ale občas odbočil aj do trojťažiek, pomocných matov a iných žánrov. Jeho úplné dielo tvorí okolo 150 skladieb (z toho asi 50 v spoluautorstve). Mimoriadne veľa vytvoril v roku 1999, žiaľ, po ťažkej chorobe zomrel 27. januára minulého roka. Peknú klasickú dvojťažku z Tarabovej pozostalosti poslal do našej rubriky Zoltán Labai z Veľkého Kýra.

Kontrolná notácia: b. Kb1 Dc2 Ve6 Vg5 Sd7 Sh8 Jb7 Je2 Pb5 d6 (10), č. Kd5 De5 Va8 Ve3 Ja5 Jg4 Pb2 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom. Hlavné varianty vznikajú po obranách čiernou dámou. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 72 (Loyd – mat tretím ťahom): 1.Ke2!! hrozí 2.Ke3 a odťahy Vf6, pointou je variant 1...f1D+ 2.Ke3! s matom ďalším ťahom napriek desiatim možným šachom bielemu kráľovi. Ďalšie varianty 1...f1J+, Jc1+, K:e4, Kd4, J:b4 2.Vf2+, Ke3, Sd3+, Vf4+, Sd3+ atď. Ako vidno, mimoriadne nečakaný úvodník zapôsobil aj koncom 2. tisícročia, hoci ďalší obsah trojťažky je dosť nepresný. (ff)


Vzad <<  >> Vpred