Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(27.1.2001)


Skladba č. 72Sam Loyd

I. cena

Checkmate 1903

Mat 3. ťahom (9–13)V utorok uplynie presne 160 rokov, čo sa v americkej Philadelphii narodil jeden z najoriginálnejších a nesporne najpopulárnejší šachový skladateľ všetkých čias Sam Loyd (30.1.1841–10.4.1911). Svoju prvotinu uverejnil ako 14-ročný a za 56 rokov aktívnej činnosti vytvoril vyše 800 skladieb najrozličnejších žánrov a druhov. Jeho štýl nepodliehal módnym či konvenčným vplyvom, ani bežným zákonom kompozície či jednotlivých škôl. Krédom Loyda bola predovšetkým originalita, pôsobivosť a zrozumiteľnosť tvorby pre čo najširší okruh šachistov. O úspechu tohto kréda svedčí veľké množstvo reprodukcií jeho skladieb v šachovej tlači všetkých krajín, ale napríklad aj ocenenie, ktoré sa mu dostalo v minuloročnej ankete holandského časopisu Probleemblad: práve jedna z Loydových skladieb, ktorú dnes uverejňujeme, bola prehlásená za trojťažku tisícročia.

Kontrolná notácia: b. Kf1 Va5 Vf6 Sb5 Sg7 Jb6 Je4 Pb4 d2 (9), č. Ke5 Ve8 Vh2 Sg3 Sg8 Ja2 Jh1 Pa6 b7 c3 e6 f2 h4 (13), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Pokúsite sa najprv uhádnuť prvý ťah? Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 71 (Salai a Klemanič – mat tretím ťahom): 1.Kd8 tempo 1...h:g6, Sg5, J:g2, Sd3 2.Ve6+, Vd7+, Vdc6+, Vd5+ atď., 1...Sh-e1 2.f7 3.Vf6 mat, 1...D-a1 2.Ke8 3.Vd8 mat, 1...V:a6 2.V:a6 3.Vdb6 mat, 1...Sa2/D:b3 2.Jc2/J:b3 3.V:d4 mat (1...DV:b5/Jg1 2.V:b5+/Df3). V prvej štvorici variantov robí veža malý kríž (e6-d7-c6-d5), v druhej veľký (f6-d8-b6-d4): unikátny konštrukčný výkon! Až po uzávierke sme dostali správu, že trojťažka sa v turnaji posunula na prvé miesto. (ff)


Vzad <<  >> Vpred