Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(24.3.2001)


Skladba č. 80Milan Vukcevich

I. cena

StrateGems 1998

Mat 3. ťahom (12–6)Dlhoočakávané I. majstrovstvá sveta v tvorbe šachových skladieb sú už na svete. Podľa nedávno publikovaných propozícií sa na nich môže zúčastniť každý autor s vlastnými samostatnými skladbami, ktoré boli uverejnené v období rokov 1998 – 2000. Majstrovstvá sa konajú v ôsmich oddeleniach (dvojťažky, trojťažky, mnohoťažky, štúdie, pomocné maty, samomaty, retroskladby a ostatné exoskladby) a do každého z nich môže jeden autor poslať najviac 6 skladieb. Trojice medzinárodných rozhodcov z rozličných štátov skladby obodujú (od 0 do 4, podobne ako v Albumoch FIDE) a jednotlivých autorov vyhodnotia podľa súčtu bodov za štyri najlepšie skladby. Majstrami sveta sa v každom oddelení stanú skladatelia s najvyšším počtom bodov. Skladby so všetkými údajmi v piatich vyhotoveniach treba poslať do 31. októbra t. r. na adresu riaditeľa majstrovstiev: Marko Klasinc, Nusdorferjeva 5, 1000 Ljubljana, Slovinsko. Prípadným záujemcom zašleme na požiadanie slovenský preklad oficiálnych propozícií.

Kontrolná notácia: b. Kc2 Dd3 Va1 Vh2 Sb1 Jg4 Pa2 b2 d2 e3 f2 g2 (12), č. Kg1 Dh8 Sg8 Jf8 Pe6 g7 (6), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Veľmajster Milan Vukcevich, Američan srbského pôvodu, je jedným z favoritov MS v trojťažkách. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 79 (Sabol – mat druhým ťahom): a) circešach: 1.Kd2 hrozí 2.Dh1 mat (kráľ nemôže brať dámu, lebo po jej znovuzrodení na d1 by bol opäť v šachu), 1...Kf1 2.Vb1 mat (čo nehrozilo pre 2...S:c2(Sf1)!, b) ortodoxný šach 1.Vb1 hrozí 2.Kd2 mat, 1...Kf1 2.Dh1 mat. Cyklické striedanie prvého ťahu, hrozby a matu po tej istej obrane, čiže tzv. Djuraševićova téma, a to všetko „len“ vďaka zmene pravidiel. (ff)


Vzad <<  >> Vpred