Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(21.10.2009)Skladba č. 506Ján Šefc

Slovenský magazín 1941

Mat 2. ťahom (9–12)Kontrolná notácia: b. Kh2 Dc2 Ve1 Ve6 Sb4 Sg6 Ja1 Jc7 Pb3 (9), č. Kd4 Da2 Va5 Vd8 Sa7 Sf1 Jf4 Jg3 Pb5 e5 f6 h7 (12), biely začne a dá mat druhým ťahom.

Bratislavský majster športu v praktickom šachu Ján Šefc (nar. 10. decembra 1924 v Prešove) sa v mladosti zaoberal aj kompozičným šachom a vytvoril najmenej 5 skladieb, z toho 2 dvojťažky a 3 trojťažky. V skladateľských súťažiach získal jedno vyznamenanie. V rokoch 1940-1941 bol vedúcim šachovej rubriky v Slovenskej slobode, kde aj publikoval svoju prvotinu.

Riešenie šachovej skladby: 1.Vc6 hrozí 2.Sc3 mat, 1...Se2 2.Dc3 mat, 1...Jfe2 2.Dd3 mat, 1...Jge2 2.De4 mat, 1...Jd5, Je4, D:a1, D:b3, Db2, D:c2+ 2.Je6, V:e4, Df2, J:b3, D:b2, J:c2 mat. Typická strategická dvojťažka s trojnásobným odväzovaním bielej dámy a ďalšími variantmi. (Malá zvodnosť 1.Ve2? hrozí 2.Dc3 mat, 1...Jd5 2.Dd3 mat, 1...D:a1!)


Vzad <<  >> Vpred