Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(28.10.2009)Skladba č. 507William Whyatt

II. cena

British Chess Magazine 1962

Mat 3. ťahom (6–11)Kontrolná notácia: b. Ke7 Dc6 Vd1 Vd6 Jd5 Jf3 (6), č. Kc4 Vg3 Sb2 Sg6 Ja3 Pb3 b5 c5 e5 f4 f7 (11), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.

Austrálsky šachový skladateľ William Whyatt (4. februára 1914 – 18. mája 1976) bol autorom vyše 190 skladieb, pričom najlepšie výkony dosahoval v strategických trojťažkách. V skladateľských súťažiach získal okolo 100 vyznamenaní, z toho 21 prvých cien, v Albumoch FIDE má 10,5 bodu. Takmer celá jeho tvorba je zhrnutá v knihe Bob Meadley: W. A. Whyatt's Chess Problems, Belmore 1979.

Riešenie šachovej skladby: 1.Vd7 V:f3 (hrozí) 2.D:c5+ K:c5 3.Vc7 mat, 1...Sd3 2.Vc7! Sd4 3.Jd2 mat, 1...b4 2.Vb7! Sc3 3.Jb6 mat, 1...Sd4 2.V:d4+ e:d4 3.Je5 mat. Hrozba sa končí modelovým matom, v prvých dvoch variantoch sa uplatní postupné blokovanie dvoch polí, v treťom jedného poľa.


Vzad <<  >> Vpred