Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(4.11.2009)Skladba č. 508Ladislav Radi

Pravda 9.8.1985

Mat 2. ťahom (6–5)Kontrolná notácia: b. Kf7 Dg8 Vc6 Sf8 Pa2 b3 (6), č. Ka5 Pa3 b5 c5 c7 (5), biely začne a dá mat druhým ťahom.

Slovenský šachový skladateľ Ladislav Radi sa narodil 27. júna 1957 v Drienovci, ale dlhodobo žije v Malom Horeši (okres Trebišov). Prvotinu uverejnil v roku 1974 vo Východoslovenských novinách, dosiaľ vytvoril odhadom 20-30 skladieb rôznych žánrov, z toho časť v spoluautorstve. V skladateľských súťažiach získal niekoľko vyznamenaní, niektoré z nich aj v zahraničí.

Riešenie šachovej skladby: Zvodnosti 1.Dg6? tempo 1...b4, c4 2.V:c5, Va6 mat, 1...Kb4!, 1.Dg5? tempo 1...b4, Kb4 2.D:c5, Dd2 mat, 1...c4!, 1.Dg3? tempo 1...c4, Kb4 2.D:c7, De1 mat, 1...b4!, riešenie 1.Dg1 tempo 1...b4, c4, Kb4 2.D:c5, Da7, De1 mat. Jedna trojfázová a dve dvojfázové zámeny matov zjednotené prvými ťahmi dámy po stĺpci g.


Vzad <<  >> Vpred