Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(11.11.2009)Skladba č. 509Emil Jirků

Slovenský magazín 1942 – oprava

Mat 3. ťahom (8–4)Kontrolná notácia: b. Kb4 Vb8 Sa7 Jd8 Pa5 d4 f3 f4 (8), č. Kd5 Pa6 b5 d7 (4), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.

Slovenský šachový skladateľ Emil Jirků (1913-1980) žil dlhodobo v Hornom Srní, kde bol riaditeľom cementárne, zomrel v Trenčíne. Prvotinu uverejnil 15. februára 1942 v Slovenskom šachu a celkovo vytvoril približne 10 skladieb slabšej úrovne. Vážnejší záujem o kompozičný šach prejavil najmä napísaním článku "100 rokov problému priesečníkového" (Slovenský šach 15.6.1942).

Riešenie šachovej skladby: 1.Vb7 (hrozí 2.V:d7 mat), 1...d6 2.Vb6 tempo 2...K:d4 3.V:d6 mat, 1...Kd6 2.Sc5+ Kd5 3.V:d7 mat. Jednoduchá začiatočnícka trojťažka.


Vzad <<  >> Vpred