Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(19.11.2009)Skladba č. 510Emanuel Navon

I. cena

Festival Belliboni 1989

Mat 2. ťahom (10–9)Kontrolná notácia: b. Kb8 Dg8 Va7 Vb6 Sa2 Sc5 Jd7 Je5 Pd3 g3 (10), č. Ke6 Db3 Ve1 Vh1 Sh8 Pa4 c6 f6 f7 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom.

Izraelský šachový skladateľ Emanuel Navon (nar. 23. februára 1936) je autorom približne 420 skladieb (včítane okolo štvrtiny spoločných), z toho asi po 40 % dvojťažiek a dvojťahových pomocných matov (zvyšok dlhšie pomocné maty, samomaty, trojťažky a mnohoťažky). V skladateľských súťažiach získal dosiaľ 192 vyznamenaní, z toho 64 cien. V Albumoch FIDE dosiahol 3,5 bodu.

Riešenie šachovej skladby: Zdanlivé hry 1...Kd5, Kf5 2.D:f7, Dg4 mat, zvodnosť 1.J:f7? hrozí 2.Jh6 mat, 1...Kd5, Kf5 2.Jfe5, Jd6 mat, 1...Vh7!, riešenie 1.J:c6 hrozí 2.Je7 mat, 1...Kd5, Kf5 2.Jb4, Jd4 mat. Trojfázová zámena dvoch matov s veľmi dobrou hrou dvoch batérií.


Vzad <<  >> Vpred