Vzad << >> Vpred

ŠACH

Vedie Ivan Garaj

(1. 11. 1969)


Problém č. 68

Eduard Schlatter

Die Tat 1954

Mat 2. ťahom (5+2=7)Kontrolná notácia: bKa6 Dh5 Sh1 Jf3 Pc2 (5), čKe2 Pf2 (2) – dvojťažka.

Miniatúrnych trojťažiek, viacťažiek a najmä štúdií je veľa, veď čím viacej ťahov, tým viac možností. No v miniatúrnych dvojťažkách sme na tom podstatne horšie a zložiť dobrú miniatúrku–dvojťažku znamená mať okrem nadania a rutiny ešte aj kus šťastia. No aj tu sa nájdu úlohy obsahovo bohaté, vtipné a efektné. Hlavne posledne menovanú vlastnosť má aj dnešná dvojťažka, ktorej úvodník už ani viac efektný nemôže byť. Jej riešenie zašlite do 15. decembra t. r. na adresu redakcie s poznámkou ŠACH. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme hodnotnou knihou.

Riešenie problému č. 65 (Eichholz). "Biely na ťahu": 1...S~ 2.Jdc3(e2) mat, no vyčkávacieho ťahu niet. Preto po úvodníku 1.Sc2 tempo sa maty zamenia: 1...S~ 2.Jca2(e2) mat. Elegantná zámena dvoch matov v pozícii biely na ťahu.

Odmenu za správne riešenie dostanú: J. Sklenár, Piešťany a M. Kochan, Kam. Poruba.


Vzad << >> Vpred