Vzad << >> Vpred

ŠACH

Vedie Ivan Garaj

(1. 2. 1970)


Problém č. 71

Igor D. Ľapunov a W. Fischman

Schach 1961

venované M. Euwe

Mat 2. ťahom (3+4=7)

A. Diagram B. Dg3–h3Kontrolná notácia: bKa7 Dg3 Vd3 (3), čKc8 Vd8 Pc7 d7 (4) – dvojťažka, ako aj po preložení bielej dámy na h3.

Dvojťažky s príbuznými pozíciami, ktoré môžu vzniknúť premiestnením jedného alebo viacerých kameňov, prípadne nejako inak, sa nazývajú dvojníky, trojníky, atď., podľa toho, koľko riešení po daných zmenách úloha má. Je to lákavá téma. Napríklad v každom dvojníku tematický obsah oboch riešení navzájom súvisí. Aj v dnešnej miniatúrke je táto súvislosť viditeľná a každý na ňu iste rýchlo príde. Správne riešenie zašlite do 15. marca t. r. na adresu redakcie s poznámkou ŠACH. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme.

Riešenie problému č. 68 (Schlatter). Riešenie je veľmi efektné: 1.Da5 tempo, 1...Kd1(f1D) 2.Dd2 mat, 1...Ke3 2.De5 mat, 1...Kf1 2.Db5 mat, 1...f1J 2.Dc1 mat. Jedna pekná miniatúrka s ukážkovým úvodníkom.

Odmenu za správne riešenie dostanú: Dušan Donorál, Piešťany a František Gálik, Košice.


Vzad << >> Vpred