Vzad << >> Vpred

ŠACH

Vedie Ivan Garaj

(1. 1. 1970)


Problém č. 70

Árpád Jakab

Good Companion 1922

Mat 2. ťahom (3+2=5)Kontrolná notácia: bKd3 Df6 Jc1 (3), čKb1 Pf7 (2) – dvojťažka.

Miniatúrne dvojťažky majú svoj osobitný ráz hlavne preto, že v dobrej miniatúrke sa žiada vždy spracovať niečo, čo na riešiteľa zvláštne zapôsobí. V dnešnej úlohe starej už takmer 50 rokov je na jediný ťah čierneho 1...K:c1 pripravený 2.Da1 mat. No kto sa spoľahne iba na tento poznatok, ľahko zistí, že vyčkávacieho ťahu niet a treba hľadať niečo iné. A práve v úvodníku je tá spomínaná zvláštnosť, ktorá každého riešiteľa príjemne poteší. Správne riešenie úlohy zašlite do 10. februára 1970 na adresu redakcie s poznámkou ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme hodnotnou knihou.

Riešenie problému č. 67 (Valuška). Zdanlivé hry: 1...Kd4 2.S:f6 mat, 1...Kf5 2.D:f6 mat, 1...f5 2.Sf6 mat. Po úvodníku 1.Sd2 tempo sa všetky tri maty zamenia: 1...Kd4 2.Sc3 mat, 1...Kf5 2.De4 mat, 1...f5 2.Sc3 mat. Zámena troch matov s veľmi jednotným obsahom. Vynikajúca miniatúrka, ktorá má šance získať i ďalšie vyznamenania ako v Albume FIDE, tak i v Prebore ČSSR.

Odmenu za správne riešenie dostanú: Truda Šmigelová, Bratislava a Stanislav Záhumenský, Kolárovo.


Vzad << >> Vpred