Vzad << >> Vpred

ŠACH

Vedie Ivan Garaj

(1. 12. 1969)


Problém č. 69

Anton Lech

Rakéta 1944

Mat 2. ťahom (4+2=6)Kontrolná notácia: bKb6 Dc6 Vg6 Jh3 (4), čKe5 Se6 (2) – dvojťažka.

Dnes, keď na celom svete civilizácia kráča dopredu míľovými krokmi, voľného času pre zábavu je čím ďalej tým menej. Preto si ľudia obľúbili ľahšie umenie. Rýchlejšie ho totiž chápu a lepšie si pri ňom oddýchnu. Asi preto aj v problémovom šachu viac priťahujú krátke dvojťažky a malé miniatúrky, ktoré možno skôr pochopiť a rozriešiť ako ostatné druhy problémového šachu. Taká je i dnešná úloha, ktorá obsahuje aj zdanlivú hru 1...Kf5 2.D:e6 mat. Po správnom úvodníku sa tento mat zamení a naviac vznikajú ďalšie nové. Správne riešenie zašlite do 15. januára 1970 na adresu redakcie s poznámkou ŠACH. Dvoch správnych riešiteľov hodnotne odmeníme.

Riešenie problému č. 66 (Mlynka). Pozícia a) 1.d8J tempo, 1...Kf8 2.Je6 mat a 1...Kh8 2.f8D mat. Pozícia b) 1.d8S tempo, 1...Kf8 2.h8D mat, 1...Kh8 2.Sf6 mat. Zámena dvoch matov vo forme dvojčiat. Cenná je premena pešiakov v oboch pozíciách na slabšie kamene.

Odmenu za správne riešenie dostanú: Anton Krajňák, Záhradné a Pavel Adamec, Pezinok.


Vzad << >> Vpred