Vzad << >> Vpred

ŠACH

Vedie Ivan Garaj

(1. 9. 1969)


Problém č. 66

Karol Mlynka

2. čestné uznanie

Smena 1963

Mat 2. ťahom (5+1=6)

a) Diagram b) Pf7–h7Kontrolná notácia: bKg5 Pd6 d7 f7 g6 (5), čKg7 (1) – dvojťažka, ako aj po preložení bPf7 na h7.

Dvojčiat sa rodí dnes rozhodne viac ako povedzme pred takým storočím. V tomto prípade však ide iba o dvojčatá z problémového šachu, čiže o dva problémy, ktoré majú podobnú pozíciu o líšia sa iba rôznym riešením. Cenné je, keď tematický obsah jednotlivých dvojníkov navzájom súvisí, keď sa napríklad u jedného i druhého dvojčaťa blokuje pole rôznym spôsobom, ako je zámena matov a pod. Aj miniatúrky v podobe dvojčiat sú veľmi populárne, najmä ak sú spracované vtipne. A to sa podarilo mladému slovenskému stredoškolskému profesorovi v dnešnej úlohe. Že ide o dokonalú skladbu, iste každý uzná, ak úlohu vyrieši a porovná jednotlivé maty v každej pozícii. Riešenie zašlite do 15. októbra t. r. na adresu redakcie s poznámkou ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 63 (Popovici). 1.Da1 tempo, 1...Kb4(c4) 2.Dc3 mat, 1...Kd6 2.Da3 mat, 1...Kb6 2.Sd4 mat, 1...d4 2.D:d4 mat. Tri modelové maty (prvé dva a posledný). Nádherný úvodník, ktorý sa riešiteľom iste nie bez príčiny najviac páčil.

Odmenu za správne riešenie dostanú: Jozef Škráb, Svidník a Juraj Vašičkanin, Hažin n/Cir.


Vzad << >> Vpred