Vzad << >> Vpred

ŠACH

Vedie Ivan Garaj

(1. 3. 1970)


Problém č. 72

Johan Rudolf Jessurun Lobo

I. cena

De Waarheid 1966

Mat 2. ťahom (3+4=7)Kontrolná notácia: bKg7 Dg8 Vc4 (3), čKe5 Pd6 f5 f7 (4) – dvojťažka.

Moment prekvapenia hrá v miniatúrnych úlohách dôležitú úlohu. Veď aj možnosť výberu úvodníka je teoreticky nižšia ako v úlohách s väčším počtom kameňov a ešte horšie je to s tematickým obsahom. No i tak ešte originalita miniatúrok nie je vyčerpaná a takmer každý rok sa niečo nové objaví. Je tomu tak asi preto, že miniatúrky sú značne populárne a preto sa na ne vypisuje veľa turnajov. Dnešná úloha holandského autora má originálny prvok, hoci je spracovaná v klasickej forme. Jej riešenie zašlite do 20. apríla t. r. na adresu redakcie s poznámkou ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme hodnotnou knihou.

Riešenie problému č. 69 (Lech). 1.Jf2 tempo, 1...S~ 2.De4 mat, 1...Sf5! 2.Dd6 mat, 1...Sd5! 2.Df6 mat, 1...Kf5 (Kf4) 2.De4 mat, 1...Kd4 2.Dc5 mat. Dve predĺžené obrany strelca pri dvoch únikových poliach a naviac aj zdanlivá hra 1...Kf5 2.D:e6 mat – teda zámena matu. Výborný výkon.

Odmenu za správne riešenie dostanú: Peter Durst, Levoča a Dušan Kováč, Bratislava.


Vzad << >> Vpred