Vzad << >> Vpred

ŠACH

Vedie Ivan Garaj

(1. 5. 1970)


Problém č. 74

Dr. Meindert Niemeijer

Inspanning en ontspanning, 1969

Mat 2. ťahom (4+3=7)Kontrolná notácia: bKb2 Dg2 Sc2 Sd2 (4), čKe2 Pf2 h2 (3) – dvojťažka.

Jedným z najznámejších súčasných šachových skladateľov na svete je holandský problémista Dr. M. Niemeijer (nar. 1902). No nie je známy iba ako autor mnohých utešených problémov, ale aj ako zberateľ šachových kníh. Zozbieral asi 7500 titulov a túto najväčšiu šachovú knižnicu na svete daroval r. 1948 Holandskej národnej knižnici v Haagu. Z jeho tvorby sme dnes vybrali roztomilú miniatúrku, ktorej asymetrická pozícia iste každého prekvapí. Jej riešenie zašlite do 15. júna t. r. na adresu redakcie s poznámkou ŠACH. Dvoch riešiteľov odmeníme.

Riešenie problému č. 71 (Ľapunov a Fischman). Pozícia A: 1.Dd6 tempo, 1...c6(c5), c:d6, V~ 2.Db8, Vc3, D:d7 mat. Pozícia B: 1.Vd6 tempo, 1...c6(c5), c:d6, V~ 2.Vc6, Dc3, D:d7 mat. Zámena dvoch matov vo forme dvojníka. Na miniatúrku aj obsahovo bohatá úloha.

Odmenu za správne riešenie dostanú: Ing. Jurčo Gabriel, Slovenské Nové Mesto a Gabriela Cingeľová, Vojnice.


Vzad << >> Vpred