Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(27. 6. 1989)


Problém č. 656

Peter Gvozdják a Štefan Sovík

4. miesto

Saratov – Bratislava C 30. 9. 1988

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Kd7 Dg1 Va6 Ve7 Sa1 Jd4 Je5 Ph6 (8), č. Kf6 Sh7 Sh8 Jd6 Jg5 Pc7 e4 f5 h3 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, Martanovičova 25, 819 22 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese).

Riešenie problému č. 653 (Kiss): Zdanlivé hry 1...b4, Vh1 2.Dd4, Df4 mat (1...D:e8, V:e4 2.D:f3, Jf1 mat), 1. zvodnosť 1.Jf4? (hrozí vždy 2.Jf1 mat), 1...b4, D:e8 2.S:g6, V:f3 mat, 1...Vh1!, 2. zvodnosť 1.Jd4? Vh1, D:e8 2.Sg6, V:f3 mat, 1...b4!, riešenie 1.Sg6 b4, Vh1, D:g6 2.Jf4, Jd4, D:f3 mat. Výmena ťahov bieleho s použitím polobatérie je známa, autor však pridal hodnotné zdanlivé hry.

Na štvrtom mieste v zápase Saratov – Bratislava skončila dvojťažka Petra Gvozdjáka a Štefana Sovíka so zaujímavou cyklickou témou: Po zvodníku 1.Je6? hrozí 2.D:g5 mat a vychádza hlavný tematický variant 1...Jgf7 2.J:f7 mat, ďalej do cyklu 1...J:e6 2.V:e6 mat a navyše 1...Jf3 2.Je:f3 mat (vyvrátenie je 1...Jdf7!). K akým zmenám dôjde v skutočnom riešení?


Vzad <<  >> Vpred