Vzad << >> Vpred

ŠACH

(10.1.2013)


Skladba č. 3923 – originál

Vladimír Schlosser, Prešov

Pomocný mat 3. ťahom

2 riešenia (5–11)Magnus Carlsen prekonal svetový rekord: 2861!

Kontrolná notácia diagramu: b. Kh1 Sd4 Sg6 Jd6 Pf3 (5), č. Kd5 Db7 Vd7 Ve5 Sf5 Jc5 Pb5 c3 g3 g5 h4 (11), čierny začne a pomôže bielemu dať mat najneskôr tretím ťahom, k cieľu vedú dva prvé ťahy čierneho. Jedno z riešení je 1.Sd3 f4 2.Ve4 Sf7+ 3.K:d4 Jf5 mat. Druhé riešenie pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na sport@pravda.sk (predmet ŠACH). – Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT. (Prosíme riešiteľov, aby pri riešení uvádzali aj svoju úplnú poštovú adresu.)

Riešenie skladby č. 3918 (Slávik): I. 1.Ke4 Kf6 2.Sd3 Sc6 mat, II. 1.Sd5 Sd3+ 2.Ke5 f4 mat, III. 1.Se2 f4 2.Sg4 Sd3 mat. Tri modelové maty s blokovaním poľa strelcom. – Vypísanú odmenu vyhráva Ing. Ladislav Krump, Lipová 8, 934 01 Levice.

● Na čele rebríčka FIDE od 1. januára 2013 sú títo šachisti: 1. Carlsen (Nór.) 2861, 2. Kramnik (Rus.) 2810, 3. Aroňan (Arm.) 2802, 4. Radžabov (Azer.) 2793, 5. Caruana (Tal.) 2781, 6. Kariakin (Rus.) 2780, 7. Anand (Ind.) 2772, 8. Topalov (Bul.) 2771, 9. Nakamura (USA) 2769, 10. Mameďarov (Azer.) 2766 atď. Hodnotou rejtingu 2861 prekonal 22-ročný Carlsen doterajšie maximum 2851, ktoré dosiahol 36-ročný Kasparov (Rus.) v júli 1999. Pravda, treba uviesť, že hodnotenie podľa dnes platného výpočtu bolo vo FIDE zavedené až v roku 1970, takže nezahŕňa dovtedajších najlepších šachistov. (kh)


Vzad << >> Vpred