Vzad << >> Vpred

ŠACH

(7.2.2013)


Skladba č. 3927 – originál

Daniel Novomeský, Bratislava

Pomocný samomat 2. ťahom

2 riešenia (6–5)Popularita pomocných samomatov rastie

Kontrolná notácia diagramu: b. Kc1 Dc8 Vh5 Sb1 Sg5 Pf3 (6), č. Kd4 Va1 Va2 Pc2 c3 (5), biely začne a po pomáhajúcom ťahu čierneho dosiahne postavenie s výzvou samomat prvým ťahom (teda v záverečnom ťahu donúti čierneho dať mat). Jedno z riešení prvého pomocného samomatu v našej rubrike prebieha takto: 1.Df5 c:b1S (to sú "pomocné" ťahy) 2.Vh4+ Se4 mat (vynútený). Druhé riešenie pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na sport@pravda.sk (predmet ŠACH). – Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3923 (Schlosser): I. 1.Sd3 f4 2.Ve4 Sf7+ 3.K:d4 Jf5 mat, II. 1.Ve7 f4 2.Se6 Se4+ 3.K:d6 Se5 mat. Vzájomné zacláňanie čiernej veže a strelca, spojené s blokovaním dvoch polí a striedavou "obeťou" bieleho strelca a jazdca, vyúsťuje do dvoch modelových matov. Jedinou chybičkou krásy je opakovanie ťahu f4, ale aj tak je to výborný pomocný mat. – Vypísanú odmenu vyhráva Bohumil Moravčík, Družstevná 7, 962 32 Sliač.

● Slovenská časť medzinárodnej riešiteľskej súťaže ISC (27. januára v Bratislave, Košiciach a Žiline, spolu 20 účastníkov) sa skončila v prvej kategórii víťazstvom O. Mihalča s 39,5 bodmi pred M. Kolčákom 38, Ľ. Širáňom 37,5 a T. Peitlom 37. V druhej kategórii bolo poradie J. Pecháč 39, P. Šoltýs 35,5, J. Kobolka 35 atď. (kh)


Vzad << >> Vpred