Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(30. 5. 1969)


Úloha č. 21

Svante Sandin, Švédsko

Originál pre VN

Mat 2. ťahom (8–9)Kontrolná notácia: b. Ka1, Dh5, Vh3, Sa4, Sc1, Jf7, Pb3, c3 (8), č. Ke4, Jb4, Jc6, Pa5, c2, c7, f4, h4, h6 (9). Prinášame ďalšiu súťažnú úlohu na tému "Biely na ťahu".


Riešenie problému č. 18: 1.Da7-d4 hrozí 2.Dd4-e5 mat, 1...Va4:d4 2.Je6:d4 mat, 1...Kf5:e6 2.Dd4:d5 mat, 1...Je3-c4 2.Dd4-e4 mat, 1...Je3-g4 2.Je6-g7 mat. Ostatné ťahy čierneho neprichádzajú do úvahy.


Stav súťaže po 6. kole

J. Fábry (Medzev) a J. Sabo (Humenné) po 22 bodov. O. Bafia (Revúca) 20 bodov. M. Berta (Humenné), M. Nemčík (Vranov nad Topľou), J. Vašičkanin (Hažín nad Cirochou) a J. Štúň (Humenné) po 19 bodov. M. Kižik (Košice) a B. Klescht (Košice) po 16 bodov. R. Németh (Humenné) 15 bodov. A. Zlatohlavý (Kojatice) a K. Suchár (Prešov) po 13 bodov. P. Durst (Levoča) 9 bodov. T. Horváth (Valaliky) 8 bodov. J. Ažaltovič (Rudňany) 7 bodov. M. Vokálová (Prešov) 5 bodov. J. Mušuka (Humenné) 4 body. Dr. A. Novotný (Prešov) 3 body. L. Andrašik (Košice) 2 body.


Odkaz redakcie

R. Németh, Humenné: Ak sa ukáže závažná chyba v originálnej úlohe, potom túto úlohu spravidla zo súťaže vylučujeme, za vedľajšie riešenia úloh prevzatých z inej tlače, t. j. už uverejnených, body priznávame.


Vzad <<  >> Vpred