Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(10.3.2023)


Skladba č. 1188Valerij Surkov

Smena (Moskva) 1996

Mat 2. ťahom (4–1)Kontrolná notácia: b. Kd6 Dg6 Sc2 Jd5 (4), č. Kb5 (1), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 1187 (Mlynka): a) zvodnosti 1.V3h5? hrozí 2.Dd1 mat, 1...c2!, 1.Db8? hrozí 2.Vg5 mat, 1...K:f5!, 1.Va5? tempo 1...d2 2.Df5 mat, 1...K:f4 2.Db4 mat, 1...c2!, riešenie 1.Vfh5 hrozí 2.V3h4 mat, 1...K:f4 2.Db4 mat, b) zvodnosti 1.Vfh5? hrozí 2.Dd1 mat, 1...c2!, 1.Db8? hrozí 2.Vh4 mat, 1...K:h3!, riešenie 1.V3h5 hrozí 2.Vfg5 mat, 1...K:g3 2.Dg1 mat. Zámeny hrozieb a voľné zámeny variantov po symetrických prvých ťahoch vo dvojčatách. (ff)


Vzad <<  >> Vpred