Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(17.3.2023)


Skladba č. 1189Philip Richardson

New York Clipper 1859

Mat 2. ťahom (5–3)Kontrolná notácia: b. Kh1 Da2 Se3 Sf7 Ja4 (5), č. Ke4 Jh7 Pf6 (3), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 1188 (Surkov): Zdanlivá hra 1...Kc4 2.Dd3 mat, zvodnosti 1.Ke5? tempo 1...Kc4 2.Dc6 mat, 1...Ka5 2.Db6 mat, 1...Kc5!, 1.De8+? Kc4 2.Da4 mat, 1...Ka5 2.Da4 mat, 1...Ka6!, riešenie 1.Dg1 tempo 1...Kc4 2.Dc5 mat, 1...Ka5 2.Db6 mat, 1...Ka6 2.Db6 mat. Štvorfázová zámena matu po 1...Kc4 a jednoduchá zámena po 1...Ka5. Dobré využitie daného materiálu, ale nič viac... (ff)


Vzad <<  >> Vpred