Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(24.3.2023)


Skladba č. 1190Jaroslav Štúň

Čestné uznanie

Mat-Pat 1986

Mat 2. ťahom (4–4)Kontrolná notácia: b. Kb7 Vh1 Sg1 Jb4 (4), č. Kb1 Vg7 Pb2 g4 (4), biely začne a dá mat druhým ťahom. Nie, to nie je tlačová chyba, biely kráľ naozaj stojí v šachu! Autor jednoducho nedokázal vymyslieť lepší spôsob na realizáciu svojho úmyslu. Aký bol ten úmysel? Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 1189 (Richardson): 1.Sc1 hrozí 2.Dd5 mat, 1...Kd3 2.Dc4 mat, 1...Kf5 2.De6 mat, 1...Kf3 2.Dg2 mat (1...Kd4/Ke5 2.Dd5 mat). Skladateľ nevyužil možnosť vytvoriť aspoň dva-tri modelové maty, ale ospravedlnením je rok uverejnenia... (ff)


Vzad <<  >> Vpred