Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(27.6.2020)


Skladba č. 1053Ernő Szentgyörgyi

Magyar Sakkvilág 1928

Mat 2. ťahom (4–3)Kontrolná notácia: b. Kh4 Dd4 Sa7 Sg4 (4), č. Kf4 Je4 Pc7 (3), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 1052 (Andrejev): 1.Df6 hrozí 2.g:h7 mat, 1...D:g6 2.f8D mat, 1...Dg7 2.Dg5 mat, 1...D:f7 2.g:f7 mat, 1...D:g8 2.f:g8J mat, 1...Dh8 2.g7 mat. Výborne zvládnutá čierna dáma, keď po jej piatich ťahoch nasleduje päť rozličných matov (pričom je zaujímavé, že hrozbový mat v reálnej hre nevyjde). Nepodaril sa úvodník, keďže berie čiernemu kráľovi únikové pole g6, ale v danej pozícii to ináč nešlo... (ff)


Vzad <<  >> Vpred