Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(19.5.2001)


Skladba č. 88Štefan Sovík

6. miesto, 6. WCCT

C 1.5.1998

Samomat 3. ťahom (14–13)Do tretice sa vraciame k 6. svetovej súťaži úspešným samomatom Štefana Sovíka z Nitry. Ako ste sa už mali možnosť dozvedieť, v samomate začína biely a donúti čierneho dať mat najneskôr daným počtom ťahov. Ide teda o obrátenú logiku, akoby vyhral ten, kto dostane mat. Je zaujímavé, že prvé samomaty vznikli už v 13. storočí (ale „vynálezca“ nie je známy) a rýchlo si získali svetovú obľubu. Pravda, Sovík predvádza náročnú ideu, takže riešenie čiastočne prezradíme: Po úvodníku 1.Jd7 hrozí 2.De6+ K:d4 3.D:e3+ J:e3 mat, pri ktorom sa využíva väzba troch bielych figúr. Proti tejto hrozbe je obranou každý ťah čierneho, ktorý odviaže jednu z bielych figúr, teda 1...Db2, 1...V:g2, 1...S:g2. Je zaujímavé (a bolo to v téme svetovej súťaže predpísané), že práve tieto odviazania zároveň umožnia nové samomatové postupy.

Kontrolná notácia: b. Kd1 Db6 Ve2 Vf8 Sa8 Sc1 Je5 Jf1 Pb3 c2 d4 g2 g3 h4 (14), č. Ke4 Da1 Va2 Vg1 Se3 Sf3 Jd5 Pa5 c3 d3 f2 g4 g6 (13), biely začne a donúti čierneho dať mat najneskôr tretím ťahom. Dokončenie riešenia prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 87 (Lačný – mat štvrtým ťahom): Tematické pokusy 1.J:b5+? e:d6 2.Ja7 (hrozí 3.Jc6 mat) V:b6!, 1.J:d5+? e:d6 2.Jc7 (3.Jc6 mat) S:e4! a 1.J:e6+? e:d6 2.Jd8 (3.Jc6 mat) d:e5!; úvodníkom 1.Df1 (spojeným s hrozbou 2.D:f6) sa dáma obetuje, a tým odláka čierne figúry, takže nakoniec plánované kombinácie vyjdú: 1...Vb:f1 2.J:b5+ e:d6 3.Ja7 a 4.Jc6 mat, 1...S:f1 2.J:d5+ e:d6 3.Je7 a 4.Jc6 mat, 1...Vf:f1 2.J:e6+ e:d6 3.Jd8 a 4.Jc6 mat. Tomu sa hovorí logická kombinácia. (ff)


Vzad <<  >> Vpred