Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(26.5.2001)


Skladba č. 89Štefan Krčméry

Prvá slovenská kniha šachová 1930

Mat 3. ťahom (6–3)Je zaujímavé, že významnú úlohu v rozvoji kompozičného šachu môže zohrať aj človek, ktorý nebol významným skladateľom ani riešiteľom. O PhDr. Štefanovi Krčmérym (26.12.1892 v Mošovciach – 15.2.1955 v Pezinku) sa toho popísalo veľmi veľa, veď tento absolvent teológie bol erudovaným literárnym kritikom, historikom, básnikom, prekladateľom, redaktorom a verejným činiteľom. Ale menej sa vie o tom, čo priniesol do kompozičného šachu. Jeho záľuba v šachu ho priviedla ku skúmaniu počiatkov tohto odvetvia na Slovensku. Bol to on, kto si uvedomil, že prvým slovenským šachovým skladateľom bol gróf Arnold Pongrácz, rodák z Nededze pri Žiline a neskôr dlhoročný obyvateľ Trnavy. Ale vo svojej známej stati v Prvej slovenskej knihe šachovej upozornil aj na prvú skladbu uverejnenú na Slovensku (Domová pokladňica, 1848), na niektoré rubriky, originálnu štvorťažku Daniela Slobodu z r. 1864, tvorbu Andreja Spónera z Veľkej Lomnice, skladateľov z košického krúžku, Ivana Friča z Martina atď. Sám tvoril veľmi málo, ale o jeho cite pre jemnú krásu kompozičnej kombinácie svedčí napríklad táto trojťažka.

Kontrolná notácia: b. Kc3 Va6 Sh5 Jd4 Pe3 g4 (6), č. Kc5 Pa7 e4 (3), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 88 (Sovík – samomat tretím ťahom): 1.Jd7 hrozí 2.De6+ K:d4 3.D:e3+ J:e3 mat, 1...Db2 2.D:g6+ K:d4 3.S:e3+ J:e3 mat, 1...V:g2 2.Jf6+ Kf5 3.J:e3+ J:e3 mat, 1...S:g2 2.c:d3+ K:d3 3.V:e3+ J:e3 mat. Krásne jednotná hra, keď sa na e3 vystriedajú tri odviazané biele figúry: „iba“ bolo treba dostať čierneho kráľa na vhodné polia (d4, f5, d3). (ff)


Vzad <<  >> Vpred