Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(2.6.2001)


Skladba č. 90Karl Fabel

Horizont 1947

Mat 1. ťahom (7–4)

b) Va1 na c2Za kráľovnú priamych matových skladieb (úloh) sa pokladá trojťažka – pravdepodobne preto, lebo poskytuje optimálne možnosti na vyjadrenie kombinačných ideí. V modernom svete, kde prednosť dostávajú krátke zážitky (zrýchlený šach, šoty, klipy, krátke správy), to väčšinu šachových skladateľov ťahá k dvojťažkám. Ale mýlili by sme sa, keby sme si mysleli, že súčasná dvojťažka je jednoduchšia ako trojťažka. Pribudli v nej zdanlivé hry, zvodnosti, dvojníky – a to všetko ju robí niekedy aj veľmi zložitou. Napodiv však možno ísť ešte nižšie: vyskytujú sa aj skladby s výzvou mat prvým ťahom! Vtip môže byť vo výbere jediného ťahu spomedzi množstva núkajúcich sa, alebo práve vo veľkom množstve ťahov vedúcich k cieľu, prípadne v dvojníkovom mechanizme (keď sa napríklad jeden kameň premiestňuje a idú rozličné maty). Ale v zdanlivo jednoduchej pozícii môže byť skrytá nečakaná rafinovanosť. Tak je to aj v dnešnej dvojníkovej jednoťažke známeho nemeckého majstra Karla Fabela (1905-1975).

Kontrolná notácia: a) b. Ke1 Va1 Sc5 Sf3 Je2 Jg4 Pb3 (7), č. Kd3 Dg2 Vh2 Sh3 (4), b) premiestniť Va1 na c2; v oboch pozíciách mat prvým ťahom. Trochu pomôžeme: v a) ide 1.0-0-0 mat (veľká rošáda), ale čo v b)? Celé riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 89 (Krčméry – mat tretím ťahom): 1.Vh6! Kd5 2.Sf7+ Ke5 3.Jc6 mat, 1...a5(a6) 2.Sf7 a4(a5) 3.Vc6 mat. Kombinácia je jednoduchá, ale oceniť treba úvodník: na f6 by veža neušla z dosahu čierneho kráľa a na g6 by prerušila svojho strelca. Navyše – hneď 1.Sf7? nejde pre pat. (ff)


Vzad <<  >> Vpred