Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(9.6.2001)


Skladba č. 91Peter Gvozdják

2. čestné uznanie

U.S. Problem Bulletin 1989

Mat 2. ťahom (8–4)Popri veľmi silnej generácii slovenských šachových skladateľov, ktorí v súčasnosti patria medzi päťdesiatnikov až sedemdesiatnikov, vyrástlo dnes už azda rovnako kvalitné „družstvo“ dvadsiatnikov až tridsiatnikov, kde hrajú prím Gvozdják (35), Klemanič (34), Lörinc (27) a Brada (25). Dnes si vezmeme na mušku Petra Gvozdjáka (narodený 16.11.1965), ktorý sa začal venovať kompozícii ako 13-ročný a dosiaľ uverejnil takmer 500 skladieb (vrátane vyše 100 spoločných), z toho viac ako polovicu dvojťažiek. Asi pred 15 rokmi sa začal systematicky zaoberať cyklickými zámenami variantov a príbuznými témami, čo vyústilo v minulom roku do napísania vynikajúcej monografie Cyclone. Z nej vyplýva, že až takmer 280 svojich diel venoval týmto námetom, čo je nesporne svetový rekord. Treba ešte dodať, že Peter má za sebou aj desiatky článkov, prednáškové vystúpenia na svetových kongresoch, rozhodovanie turnajov, redaktorstvo Patu a matu – a vyše 300 vyznamenaní na turnajoch (včítane okolo 160 cien).

Kontrolná notácia: b. Kf8 Da7 Vh6 Sb8 Jd6 Jf6 Pc4 e7 (8), č. Kc6 Ve5 Sa6 Ja8 (4), biely začne a dá mat druhým ťahom. Tematická zvodnosť je 1.Jd5?. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 90 (Fabel – mat prvým ťahom): a) 1.0-0-0 mat (rošáda v prvom ťahu je prípustná, ak nemožno dokázať, že kráľ alebo veža sa už pohli), ale čo v b) (kde biela veža stojí na c2)? Zdá sa, že ide mat 1.Vc3, skutočné riešenie je však iné. Otázka znie, ktorý bol posledný ťah čierneho (aby biely mohol pokračovať). Po krátkom rozbore je zrejmé, že taký ťah neexistuje, (napríklad Ke4-d3 nie je možné, lebo šachujúci strelec nemal odkiaľ prísť). Z celého vyplýva, že na ťahu musí byť čierny, a ten dáva mat 1.Df1!! (ff)


Vzad <<  >> Vpred