Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(12.5.2001)


Skladba č. 87Ľudovít Lačný

21. miesto, 6. WCCT

C 1.5.1998

Mat 4. ťahom (12–13)Ešte raz sa vraciame k 6. svetovej súťaži. Naším najúspešnejším oddelením boli jednoznačne exodvojťažky: skladby Ľ. Lačného získali spolu 37 bodov (skončili na štvrtom a deviatom mieste) a navyše desiata (ale už nebodujúca) bola spoločná skladba K. Mlynku a J. Lörinca. Išlo tu však o zložitý druh exošachu s tzv. mutujúcimi kráľmi a ďalšími exofigúrami, čo by si vyžiadalo komentár značne presahujúci rozsah rubriky. Preto sa radšej pozrieme na oddelenie mnohoťažiek. Neboli sme v ňom síce veľmi úspešní, ale celých 7 bodov získal opäť Ľudovít Lačný zaujímavou logickou štvorťažkou. Na úplné pochopenie jej obsahu treba najprv preskúmať „tematické pokusy“: prvý 1.J:b5+? e:d6 2.Ja7 (s hrozbou 3.Jc6 mat) V:b6!, druhý 1.J:d5+? e:d6 2.Je7 (3.Jc6 mat) S:e4! a tretí 1.J:e6+? e:d6 2.Jd8 (3.Jc6 mat) d:e5!. Čierneho teda zachránili postupne tri figúry (Vb1, Sd3, Vf6): aký asi bude úvodník, aby po obranách proti hrozbe uvedené plány vyšli?

Kontrolná notácia: b. Kh8 Dh3 Sa6 Sd6 Jc7 Pb6 b7 e4 e5 f7 g3 g4 (12), č. Kb8 Vb1 Vf6 Sd3 Ja1 Jh7 Pb5 c4 c5 d5 e6 e7 h6 (13), biely začne a dá mat najneskôr štvrtým ťahom. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 86 (Sovík – pomocný mat druhým ťahom, tri riešenia): I. 1.V:e6 Jfe1 (Je5?) 2.Ve4 J:d3 mat, II. 1.Sf4 Jh2 (Jd2?) 2.Sc1 Vf1 mat, III. 1.Sd8 Jg1 (Jg5?) 2.Sh4 J:h3 mat. Predpísané prerušovanie čiernych figúr bielymi (alebo bielych čiernymi) autor splnil jednotne a elegantne v troch pokusoch (vyznačených otáznikmi). (ff)


Vzad <<  >> Vpred