Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(5.5.2001)


Skladba č. 86Štefan Sovík

5. miesto, 6. WCCT

C 1.5.1998

Pomocný mat 2. ťahom

3 riešenia (7–16)Po dlhom čakaní sme konečne dostali definitívny výsledok 6. svetovej súťaže v kompozičnom šachu. Na poradí, ako sme ho uverejnili 16. decembra 2000 (1. Rusko 271 bodov, 2. Ukrajina 181,5, 3. Nemecko 166, 4. Poľsko 148,5, 5. Slovensko 139, 6. Izrael 113, spolu 36 štátov), sa už takmer nič nezmenilo, poznáme však ďalšie podrobnosti. V trojťažkách získal M. Brada 19 bodov a Ľ. Lačný 6, v mnohoťažkách Lačný 7, v štúdiách M. Hlinka 12, B. Sivák 8,5 a J. Tazberík 3,5, v pomocných matoch Š. Sovík 20, v samomatoch Sovík 19 a Labai 7 a napokon v exodvojťažkách Lačný 37. Naše družstvo sa najlepšie umiestnilo v trojťažkách a exodvojťažkách (v oboch oddeleniach na treťom mieste), z jednotlivcov exceloval Ľudovít Lačný, ktorého 50 bodov stačilo na 5. miesto v neoficiálnom hodnotení jednotlivcov – body ostatných našich úspešných účastníkov si ľahko spočítate. Jediné, čo nás mrzí, je nula v dvojťažkách, ale tu sme celkom objektívne doplatili na nepochopiteľné rozhodovanie ruského veľmajstra Lobusova.

Ako ďalší príklad uvádzame úspešný pomocný mat Štefana Sovíka, ktorého prvé riešenie je 1.V:e6 Jfe1 2.Ve4 J:d3 mat...

Kontrolná notácia: b. Kf7 Vd1 Sg4 Jc2 Jf3 Pe6 g7 (7), č. Kf2 Dh7 Vb1 Vh6 Sc7 Sf5 Ja1 Jg2 Pb2 b3 c3 d3 d4 d5 g3 h3 (16), čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom, k cieľu vedú tri prvé ťahy čierneho. Kompletné riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 85 (Orbán – postavenie po štvrtom ťahu čierneho zo základného postavenia partie): 1.e4 e6 2.Sb5 Ke7!! 3.S:d7 c6 4.Se8 K:e8. Tromi ťahmi by to išlo jednoducho 1.e4 e6 2.Sc4 c6 3.S:e6 d:e6, ale pri dlhšom riešení treba objaviť veľmi skrytú a vtipnú stratu tempa čiernym kráľom spojenú s obeťou bieleho strelca. (ff)


Vzad <<  >> Vpred