Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(28.4.2001)


Skladba č. 85Tibor Orbán

Pochvala

Die Schwalbe 1976

Postavenie po 4. ťahu čierneho (15–15)Vyšetrovanie toho, čo sa stalo v minulosti, na základe určitých v súčasnosti známych faktov, je vždy zaujímavé a láka široký okruh čitateľov, poslucháčov, alebo filmových divákov detektívnych príbehov. Kompozičný šach poskytuje v tomto smere krásne možnosti. Na tzv. retrográdnych skladbách si môže každý vyskúšať svoje deduktívne schopnosti takým rôznorodým a pritom exaktným spôsobom, ako asi v ani jednej oblasti.

Skladby tohto žánru môžu mať rozličné formy, ale jednou z typických a v posledných rokoch veľmi obľúbených, sú tzv. dôkazové partie. Ide o vytvorenie umelej partie, ktorá vedie k danému postaveniu po predpísanom počte ťahov. Krásnym príkladom je štvorťažka mladého maďarského autora Tibora Orbána (1956-1981, zomrel ako dvadsaťpäťročný), ktorá je výnimočná tým, že dané postavenie musí vzniknúť presne po štvrtom ťahu čierneho, hoci skôr by to išlo celkom ľahko (napr. 1.e4 e6 2.Sc4 c6 3.S:e6 d:e6). Rozlúsknutie tohto orieška trvalo exmajstrovi sveta Michailovi Taľovi vraj 25 minút – koľko potrvá vám?

Kontrolná notácia: b. Ke1 Dd1 Va1 Vh1 Sc1 Jb1 Jg1 Pa2 b2 c2 d2 e4 f2 g2 h2 (15), č. Ke8 Dd8 Va8 Vh8 Sc8 Sf8 Jb8 Jg8 Pa7 b7 c6 e6 f7 g7 h7 (15), ako prebiehala partia, ktorá presne po 4. ťahu čierneho dospela do tohto postavenia? Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 84 (Dawson – mat dvanástym ťahom): Keby nebolo čierneho pešiaka c3, išlo by druhým ťahom 1.c4+ Ke5 2.d4 mat. Preto najprv treba pešiaka zlikvidovať: 1.Ke2 Ke5 2.Kd1 Kd5 3.Kc1 Ke5 4.Kb1 Kd5 5.Ka2 Ke5 6.Kb3 Kd5 7.K:c3! Ke5 8.Kd2 Kd5 9.Ke2 Ke5 10.Kf3 Kd5 11.c4+ Ke5 12.d4 mat. Môže sa takýto kolobeh kráľa nepáčiť? – Pozn. red.: Dodatočne sa ukázalo, že táto 12-ťažka má náročné vedľajšie riešenie 1.e4+, ktoré sa rozvetvuje do mnohých variantov, ale vždy vedie k matu najneskôr 12. ťahom (napríklad 1...Kd4 2.Kf2 Ke5 3.b5 Kd4 4.b6 K:c5 5.b7 Kd6 6.b8D+ Kd7 7.e5 f:e5 8.f6 Ke6 9.Dd8 e4 10.d:e4 Kf7 11.De7+ Kg6 12.Dg7 mat). Našťastie, skladbu možno opraviť, a to buď pridaním čierneho Pc7, alebo posunutím celej pozície o pole doprava (nie doľava!). (ff)


Vzad <<  >> Vpred