Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(21.4.2001)


Skladba č. 84Thomas R. Dawson

Fairy Chess Review

február 1946

Mat 12. ťahom (8–5)Za osobitný žáner kompozičného šachu by sme mohli považovať populárne mnohoťažky. Máme tým na mysli skladby s výzvou mat n-tým ťahom, kde n je obyčajne väčšie ako 5, ale menšie ako 15, pričom riešenie nie je náročné, ale príťažlivé svojou jasnou a vtipnou či prekvapujúcou myšlienkou a prístupné aj menej skúseným šachistom. Tomuto žánru sa občas venovali aj renomovaní šachoví skladatelia. Na dnešnom diagrame je 12-ťažka veľmi známeho Angličana Thomasa Raynera Dawsona (1889-1951), autora 6440 (!) skladieb, medziiným vynálezcu cvrčka a rozličných ďalších noviniek z exošachu. Ako vidieť, čierny kráľ môže iba kmitať medzi d5-e5 (jeho vypustenie z tohto priestoru by sotva mohlo viesť k cieľu) a bieli pešiaci sa zrejme neprebijú k premene na dámu. Chvíľu porozmýšľajte a riešenie sa možno dostaví.

Kontrolná notácia: b. Kf3 Pb4 c2 c5 d3 e3 f5 g4 (8), č. Kd5 Pc3 c6 f6 g5 (5) biely začne a dá mat najneskôr dvanástym ťahom. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 83 (Mlynka – mat druhým ťahom): Obsah zvodností (1.Dd1? Db7!, 1.Vff1? Db7!) sme podrobne rozobrali pri uverejnení diagramu, riešenie je 1.Je6 hrozí 2.Dd4 mat, 1...V:g3+ (šach bielemu kráľovi) 2.V:g3 mat, 1...D:c4 (priame krytie matového poľa d4) 2.J:c4 mat, 1...Dc8 (priviazanie hroziacej dámy) 2.J:c8 mat. Teda v porovnaní so zvodnosťami ďalšia cyklická zámena obranných motívov, spolu ABC-BCA-CAB. Tomu sa hovorí totálna cyklická zámena obranných motívov, resp. totálna Mlynkova téma. (ff)


Vzad <<  >> Vpred