Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(14.4.2001)


Skladba č. 83 – originál

Karol Mlynka, Bratislava

(oprava z roku 1971)

Mat 2. ťahom (13–10)Zaujímavý originál nám poslal známy bratislavský šachový skladateľ Karol Mlynka. Jednak ide o opravu dvojťažky uverejnenej už pred 30 rokmi (v Šachovom umení), ale najmä, sú v nej traja bieli jazdci a štyri čierne veže. Treba však povedať, že v súčasnom kompozičnom šachu to už ani nie je extravagancia. Autori totiž prispôsobujú materiál, šachovnicu alebo aj pravidlá (ako sme nedávno videli) tomu, čo chcú svojím dielom „povedať“. A v tomto prípade ide ešte o vec, s ktorou sme sa v našej rubrike nestretli. Súčasťou obsahu je zvodnosť 1.Dd1? s hrozbou 2.Vf3 mat, proti ktorej má čierny tri tematické obrany: 1...V:g3 (priame napadnutie f3) 2.V:g3 mat, 1...D:c4 (priviazanie Vf7) 2.J:c4 mat, 1...Dc8+ (šach) 2.J:c8 mat – je tu však účinná obrana 1...Db7!. Podobnou zvodnosťou je 1.Vff1? s hrozbou 2.Jf5 mat, kde síce idú rovnaké varianty, ale s cyklicky zamenenými obrannými motívmi (V:g3 priviazanie, D:c4 šach, Dc8 napadnutie), a taktiež 1...Db7! Čo ostane a čo sa zmení v skutočnom riešení, to už necháme na čitateľov.

Kontrolná notácia: b. Kg8 Dd8 Vf7 Vg1 Sa7 Sa8 Jb6 Jc1 Jg7 Pc4 e4 e5 g3 (13), č. Ke3 Da6 Va4 Vb3 Vh1 Vh3 Pa5 b4 h5 h6 (10), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 82 (Pituk – mat druhým ťahom): Zdanlivé hry 1...Kd3, Db4+, D:d5 2.Df1, D:b4, Dc3 mat, riešenie 1.De6 hrozí 2.Da6 mat a po rovnakých obranách v poradí maty 2.Jb4, Jb6, Vd4 (navyše 1...Jd6 2.Je5 mat a pod.). Bohato motivovaná zámena troch matov so zaujímavým využitím batérie De6-Jd5 a väzbou čiernej dámy vo dvoch variantoch. (ff)


Vzad <<  >> Vpred