Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(7.4.2001)


Skladba č. 82Alexander Pituk

I. cena

Magyarság 1940

Mat 2. ťahom (10–9)V septembri 1941 vyšlo prvé číslo Slovenského šachu, mesačníka vtedajšieho Slovenského šachového sväzu. Do jeho zániku koncom roku 1942 bolo vydaných 16 čísel. Potom nasledovala dlhá prestávka a počas väčšiny povojnového polstoročia slovenská šachová organizácia nemala svoj časopis. Ale keď bol (napríklad Slovenský šachový bulletin, opäť Slovenský šach, Šachprofil), zväčša v ňom nechýbala aspoň rubrika štúdií. Od minulého roka vychádza po druhý raz obnovený Slovenský šach, ale čo nás osobitne teší, v prvom tohtoročnom čísle pribudla k jeho štúdiám rubrika kompozičného šachu. Zatiaľ je venovaná skôr širokej šachovej verejnosti, ale vyzerá to tak, že postupne sa z nej stane kvalitná odborná časť striedajúca tematické úvahy so spravodajstvom. Už v treťom čísle sa venuje téme zámeny matov v dvojťažkách a na diagramoch prináša tri zaujímavé príklady. Jeden z nich, od štiavnického majstra Alexandra Pituka (96), dnes reprodukujeme. Riešenie môžete poslať do 1. júna na adresu redakcie Slovenského šachu, Junácka 6, 832 80 Bratislava. Odmenou môže byť uverejnenie riešiteľovho komentára.

Kontrolná notácia: b. Kb8 De1 Vd1 Vf5 Sa4 Sa7 Jd5 Jg6 Pb2 f3 (10), č. Kc4 Dd2 Sa2 Sc1 Jf2 Jf7 Pc2 f4 g5 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom. Zdanlivé hry sú 1...Kd3, Db4+, D:d5 2.Df1, D:b4, Dc3 mat. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 81 (Brada – mat druhým ťahom, žartovná skladba): Prvým ťahom "biely kráľ si vyloží strelca na plecia", čierny zahrá 1...h5, druhým ťahom "kráľ zloží strelca z pliec na g7, mat". Je to celkom veselé, hoci ctitelia monarchie môžu namietať, že nie je podľa protokolu, aby sa kráľ takto fyzicky namáhal... (ff)


Vzad <<  >> Vpred