Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(28. 2. 1978)


Problém č. 169

Johan Scheel

De Maasbode 1937

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Ke1 Dg6 Va1 Vf3 Sh4 (5 kameňov), čierny Kg1 Dg2 (2 kamene), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie (prvý ťah, hrozbu a jednotlivé varianty po obranách proti hrozbe) pošlite na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 801 00 Bratislava, s poznámkou ŠACH. Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Riešenie problému č. 166 (Palkoska): 1.Dd3 tempo 1...Sa3~, Sb2+, Sc1, Ka1 2.Db3, Vc3, Vca2, Df1, Df1 mat. Dve predĺžené obrany strelca a navyše modelový mat po ťahu kráľa.

Ten, kto vymyslel rošádu, si zrejme vôbec neuvedomil, že poteší oveľa viac šachových skladateľov a riešiteľov, ako hráčov. V partii slúži rošáda len na urýchlenie úniku kráľa do bezpečia so súčasným aktivizovaním veže. Je to teda predovšetkým obranný ťah. Ale šachové problémy umožňujú použiť rošádu k nečakanému útoku, alebo na rafinované úvahy, o tom, čo sa na šachovnici "odohralo" pred tým, než vznikla pozícia na diagrame. Riešitelia, ktorí vedia, že rošáda je v kompozičnom šachu prípustná, ju vždy radi objavia – a osobitne vtedy, keď je zasadená do radu variantov takým duchaplným spôsobom, ako v dnešnej miniatúrke vynikajúceho nórskeho skladateľa Johanna Scheela.


Vzad <<  >> Vpred