Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 7. 2. 1978)


Problém č. 166

Emil Palkoska

"64" 1925

Mat 2. ťahomKontrolná dotácia: biely Kh8 Dg6 Va4 Vc2 Pd2 (5), čierny Kb1 Sa3 (2), biely začne a dá mat druhým ťahom. Ide o malú úpravu Palkoskovej skladby, ktorú navrhol O. Stocchi roku 1935. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 801 00 Bratislava s poznámkou ŠACH. Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 162 vyhrávajú: Václav Bednár z Košíc, Milan Mišík z Martina a Ján Nízky zo Žiliny.

Riešenie problému č. 163 (Traxler): 1.Sg4 hrozí (a ide aj po 1...Kd7) 2.Vd4+ Ke8 3.Sh5 mat, 1...f:g4 2.Ke6 a 3.Vf8 mat, 1...e5 2.V:f5 Ke8 3.Vf8 mat, 1...Ke8 2.Sh5+ Kd8 3.Vd4 mat Štyri modelové maty (definované ako maty, v ktorých polia okolo kráľa sú mu neprístupné z jedného dôvodu, buď napadnuté jedným bielym kameňom alebo blokované čiernym).

Od 60. rokov minulého storočia (keď vznikla česká úlohová škola) takmer sto rokov prakticky všetci českí šachoví skladatelia úloh uctievali a pestovali modelové maty. Zriedkavé "úchyľky" (napr. Havlove nemodelové echá, alebo logické skladby Miroslava Soukupa) vyvolávali diskusie a protitlaky, kto mal tendenciu odísť z cesty českej školy, bol takmer kacírom. V tejto atmosfére nekvitli podmienky pre rozvoj strategickej dvojťažky a jediný Emil Palkoska (11. 5. 1871 – 14. 5. 1955) sa odvážil občas na toto pole. Nedosiahol tu síce väčšie úspechy, ale aspoň naznačil (ešte pred Pitukom), že československá šachová skladba sa nemusí uzatvárať pred svetovým vývojom.


Vzad <<  >> Vpred