Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(14. 3. 1978)


Problém č. 170

Miroslav Svítek

I. cena

"Lačný 50" C 8. 12. 1976

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Kb1 Db6 Vd6 Vf1 Sd8 Sg6 Jb2 Jh3 Pd3 d5 g3 h4 (12), č. Ke5 Sf5 Pe6 e7 f4 g4 g7 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín s poznámkou ŠACH. Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných odmien.

Knihy za riešenie problémov č. 164 a 165 vyhrávajú: Belo Klescht z Košíc, Jozef Pinter z Bratislavy, Milan Podoba z Dubnice nad Váhom a Ján Šulík z Prešova.

Riešenie problému č. 167 (Hronec): 1.Vh3 tempo 1...Jb1~, Jc3, Jf5~, Je3, Vc7~, Vc8, Vf4~, Ve4 2.c3, d:c3, e3, d:e3, Jc6, c6, Jef3, Jgf3 mat, (1...c3, f:e1 2.Vd3, V:f4 mat). Rekordné spracovanie Hroncovej obľúbenej témy: štyri razy mat po predĺženej obrane na tom istom poli.

Jubilejný Lačného turnaj prilákal rad vynikajúcich zahraničných skladateľov, ako napr. Rudenko (ZSSR), Bartolović (Juhoslávia), Bakcsi, Lindner a Szöghy (Maďarsko), Wirtanen (Fínsko) a takmer celú slovenskú elitu, ale napriek tomu si palmu víťazstvu odniesol niekto iný. V čase zloženia I. ceny ešte len 18–ročný myjavský gymnazista, dnes bratislavský vysokoškolák, Miroslav Svítek, prekvapil nielen umiestnením, ale najmä vynikajúcim tvorivým výkonom: popri cyklickej zámene matov (čiže Lačného téme) je v úlohe spracovaná ešte "maličkosť" v podobe zámeny ďalších troch matov. Všetko nasvedčuje tomu, že sa zjavil ďalší mimoriadny talent.


Vzad <<  >> Vpred