Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(11. 4. 1978)


Problém č. 173

Alexander Pituk

Opr. 87, Čs. šach 8. 1964

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Kh8 Dd4 Vb1 Vg4 Sa6 Sh2 Je6 Pc5 (8), č. Kb8 Da1 Va2 Va8 Sb2 Sh7 Jf3 Jg3 Pa4 a7 c7 d3 d5 f7 (14), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín s označením Šach (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 166 vyhrávajú: Milan Bednár z Kurimy, okr. Bardejov, Anna Blatnická zo Slovenskej Ľupče a Ján Peták zo Spišského Hrušova.

Riešenie problému č. 170 (Svítek): Zvodnosť 1.V:f4? tempo l...Kf6, e:d6, Se4, S:d3+, S:g6, e:d5 2.V:e6, Dd4, Jc4, Jb:d3, Jc4, V:f5 mat (vyvrátenie l...g:h3!), riešenie 1.J:f4 tempo a po rovnakých obranách maty v poradí 2.Dd4, Jc4, V:e6, Jf:d3, J:g6, V:d5 mat. Chýbajúci mat na šach pred úvodníkom je iba nepatrnou chybou krásy v zrovnaní s mimoriadnou komplexnou témou.

V našom seriáli úspechov slovenských dvojťažkárov dnes pokračujeme zaujímavou skladbou majstra športu Alexandra Pituka, ktorá síce prepadla na turnaji Československého šachu, zato sa však dostala do Albumu FIDE 1965–1967. Ideou je hra bielej dámy po väzbovej línii v prvom ťahu. Zo štyroch možností si biely vyberie jednu, kým ďalšie tri sa čiernemu podarí zlikvidovať; osobitnú príchuť kombinácii dávajú doplňujúce negatívne a pozitívne motívy, ktoré znemožňujú maty S:c7, Vg8 a umožňujú nové maty po obrane 1...Jd4.


Vzad <<  >> Vpred