Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(25. 4. 1978)


Problém č. 174

František Srazil

63 Československý šach 8.–9. 1937

Biely vyhráKontrolná notácia: b. Ke5 Pd6 f2 g6 (4), č. Kf8 Vc4 Pf7 (3), biely začne a vynúti si výhru. Prečo nevedie k cieľu 1.g7? Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín s označením ŠACH. Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných odmien.

Knihy za riešenie problémov č. 167 a 168 vyhrávajú: Vladimír Krejčí z Vrchlabí, Leonard Bednár z Bratislavy, Zdenko Hrica z Malaciek a Michal Méri z Dunajskej Stredy.

Riešenie problému č. 171 (Dolgov): 1.h6 Sc6+ 2.Ka7 Se4 3.h7 S:h7 4.Se6+ Kc7 5.S:g4 Jc6+ 6.Ka8 Je5 7.Se2 Kb6 8.Kb8 Jc6+ 9.Ka8 Jd4 10.Sg4! Kc7 11.Ka7 Jc6+ 12.Ka8 Je5 13.Se2! atď. Po inom odchode strelca (napr. 13.Sh3?) by nasledovalo 13...Se4+ 14.Ka7 Jc6+ 15.Ka6 Sd3 mat (resp. 15.Ka8 Jd8+ 16.Ka7 Sb7 s matom alebo ziskom strelca). Pozičná remíza spočíva v obranách strelcom proti hroziacim matom pri "kyvadlovej" symetrii.

V predstavovaní slovenských skladateľov štúdií dnes pokračujeme problematickým prípadom. Ide o Františka Srazila, ktorý uverejnil tesne pred druhou svetovou vojnou niekoľko štúdií v časopise Československý šach. Žil vtedy v Košiciach, ale ináč o ňom nič nie je známe, ani dáta narodenia, ani osud, ktorý ho stihol po rozpade Prvej republiky. Boli by sme povďační košickým šachistom, keby zistili o Srazilovi základné údaje a poslali ich na adresu našej redakcie – prípadne spolu s riešením jeho sympatickej miniatúrky, ktorú dnes uverejňujeme.


Vzad <<  >> Vpred