Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(21. 3. 1978)


Problém č. 171

Vasilij Dolgov

II. cena

"64" 1969

Biely remizujeKontrolná notácia: biely Ka8 Sa2 Ph5 (3 kamene), čierny Kc8 Sd7 Jb4 Pg4 (4 kamene), biely začne a aj pri najlepšej hre čierneho vynúti remízu. Dokončenie riešenia pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 801 00 Bratislava, s poznámkou ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Riešenie problému č. 168 (Dobrescu): 1.Vc4 Kb6 2.Vb4+ Ka5 3.Va4+ Kb5 4.Kb2 De2+ 5.Kb3! Dd1+ 6.Kb2! De2+ 7.Kb3 atď. Alebo slovami: biely prinúti čierneho dať večný šach. To je definícia veľmajstra Kaspariana – pravda, čierny ľahko remizuje aj keby nešachoval.

Dnešná štúdia výborného sovietskeho skladateľa je posledným problémom nášho seriálu o pozičných remízach. Začiatok riešenia je takýto: 1.h6 Sc6+ 2.Ka7 Se4 (nie hneď 1...Sf5? pre 2.Se6+!) 3.h7! S:h7 4.Se6+ Kc7 5.S:g4 Jc6+ 6.Ka8 Je5! (6...Se4 7.Sf3!) 7.Se2! Kb6 (to je najlepšie, ale význam 7. ťahu bieleho sa ukáže po 7...Se4+ 8.Ka7 Jc6+ 9.Ka6!) 8.Kb8. A teraz vznikla pointová pozícia, ktorú už naši riešitelia iste ľahko zvládnu. Obsahom pozičnej remízy je tu obrana bieleho pred hroziacim matom.


Vzad <<  >> Vpred