Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(28. 3. 1978)


Problém č. 172

Č. Kainer

428 Čs. šach 1. 1931

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: biely Ka2 Da7 Sd7 Ja6 Pb6 (5 kameňov), čierny Ka5 Vb5 (2 kamene), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 801 00 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Riešenie problému č. 169 (Scheel): 1.Vf2 hrozí 2.D:g2 mat (aj po 1...Kh1, Kh2), 1...Dg3, Dg4, Dg5, D:g6 2.Ke2, Kd2, Ke2, 0-0-0 mat. Duchaplný súboj čiernej dámy s bielym kráľom a vežou.

Do desiatky najlepších českých úlohových skladateľov všetkých čias patrí aj Čeněk Kainer (22. 5. 1883 – 22. 3. 1945). Rodák z Holešova na Morave pôsobil ako učiteľ vo viacerých dedinách na Valašsku a kompozičnému šachu sa venoval osamele, ďaleko od jeho centier. Prvotinu zložil ako 24–ročný a za asi 37 rokov tvorby uverejnil o niečo viac ako 300 skladieb, s veľkou prevahou trojťažiek. Vybudoval si svojský štýl a dosiahol vynikajúcu kompozičnú úroveň. Na ukážku uvádzame nenápadnú miniatúrku, v ktorej po rozličných ťahoch veže sa objavia štyri varianty zakončené modelovými matmi.

Ako sa dodatočne zistilo, problém č. 137 (Hronec) mal závažného predchodcu a zo súťaže časopisu Úder, v ktorej pôvodne získal II. cenu, bol diskvalifikovaný. Množstvo zmien vo výsledku tejto súťaže názorne dokázalo, aké ťažké je dnes vytvoriť originálnu miniatúrnu dvojťažku.


Vzad <<  >> Vpred