Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(23. 5. 1978)


Problém č. 176

Jozef Havran

4. miesto I. TSŠ C 20. 11. 1975

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Ka5 Df2 Vd8 Ve6 Sf3 Jd2 Je3 Pg3 (8), č. Kg5 Dh1 Vh4 Vh5 Sh3 Pa4 a7 e7 g6 h6 (10), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 801 00 Bratislava, s označením ŠACH. Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 170 vyhrávajú: Peter Melicherčík z Prievidze, Jozef Obušek z Hrabovca, okr. Bardejov a Jozef Sklenár z Piešťan.

Riešenie problému č. 173 (Pituk): Zvodnosti 1.Dc3? Jd4!, 1.De5? Je4! (1...Jd4 2.D:c7 mat), 1.Dg7? Se4! (1...Jd4 2.Df8 mat), riešenie 1.Df6 hrozí 2.Vb4 mat, 1...Jd4, Je4, Se4 2.Dd8, S:c7, Vg8 mat. Zaujímavé sú najmä prerušenia línií h2–c7 a g4–g8 po 1.De5? a 1.Dg7?, ako aj trojfázová zámena matu po 1...Jd4.

Najúspešnejším reprezentantom ČSSR v I. turnaji socialistických štátov v kompozičnom šachu bol čerstvý absolvent Elektrotechnickej fakulty SVŠT v Bratislave, Jozef Havran z Rybníka nad Hronom. Z celkového počtu 488,5 československých bodov (prvý ZSSR 654, druhé Rumunsko 519, za nami Maďarsko, NDR, Bulharsko, Mongolsko, Poľsko) dosiahol sám plných 100 bodov za tri skladby. Najvyššie umiestnenie získala pritom dvojťažka, ktorú uverejňujeme na dnešnom diagrame. Ide v nej o zámenu obrán aj matov prostredníctvom predpísanej Nowotného témy (zdanlivé hry 1...Vg4, Sg4 2.Vd5, Je4 mat).


Vzad <<  >> Vpred