Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(10.7.2003)


Skladba č. 3436 – originál

Štefan Sovík, Nitra

Mat 4. ťahom (10–13)Štvorťažka

Ďalším výborným príspevkom do našej dvojročnej národnej skladateľskej súťaže 2002-2003 je strategická štvorťažka známeho nitrianskeho majstra. Keďže menej skúsení riešitelia by sa pri nej iste zapotili (skúseným odporúčame ďalšie riadky nečítať...), prezradíme úvodník 1.Sg8! a náročnú tichú hrozbu 2.Kc8! Ako budú prebiehať dva hlavné varianty? – Kontrolná notácia diagramu: biely Kb7 Ve4 Vf5 Sh4 Sh7 Jd6 Jf7 Pa2 f6 h5 (10 kameňov), čierny Ke6 Db1 Ve5 Vf2 Sc4 Sf4 Jb4 Jd3 Pb5 c5 c6 d7 g3 (13 kameňov), biely začne a dá mat najneskôr štvrtým ťahom. Dokončenie riešenia pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme knihou.

Riešenie skladby č. 3432 (Havel): 1.Jb3 tempo 1...Ka4 2.D:a5 mat, 1...a4 2.Db7 mat, 1...Kc6 2.Da6 mat. Tri modelové maty (po 1...Kb4 ide taktiež 2.D:a5 mat, ale tento mat nie je modelový, lebo pole c5 napáda dáma aj jazdec). Je zaujímavé, že budúci slávny autor, hoci v tom čase mal už päť rokov tvorby za sebou, nenašiel krajšiu možnosť: keby jazdec stál na c5, úvodník je takisto 1.Jb3!, ale s tým rozdielom, že dáva čiernemu kráľovi voľné pole a4. A navyše nevychádza pokus 1.Jb7? a4! s blokovaním poľa b7 pre dámu. – Knihu za správne riešenie vyhráva Miloš Fiľa, Trieda 1. mája 39, 052 05 Spišská Nová Ves.

* V ročnom turnaji renomovaného nemeckého časopisu kompozičného šachu Die Schwalbe (2001) získal Daniel Novomeský z Bratislavy tretiu cenu za sedemťahový pomocný mat s dvoma harmonickými riešeniami. (kh)


Vzad <<  >> Vpred