Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(3.7.2003)


Skladba č. 3435 – originál

S. Hudák a M. Juhás, Topoľovka

Pomocný mat 2. ťahom (4–5)

2 riešeniaProtiklad

Hoci popularita pomocných matov nesporne stále stúpa, predsa sa ešte nájde dosť šachistov, ktorí neradi akceptujú, že čierny, v protiklade k boju v šachovej partii, pomáha bielemu. Tu odporúčame zbaviť sa predsudku a jednoducho pokúsiť sa o vyriešenie. Dnešný pomocný mat východoslovenských autorov iste nebude ťažký, predsa však ako pomôcku z dvoch riešení jedno prezradíme: 1.Kc5 Sf3 2.Jd4 Sa3 mat. Aké bude druhé? – Kontrolná notácia diagramu: b. Ka6 Sc1 Sg4 Pf4 (4), č. Kd4 Sf2 Jc2 Pc4 e6 (5), čierny začne a pomôže bielemu dať mat najneskôr druhým ťahom, k cieľu vedú dva prvé ťahy čierneho. Druhé riešenie pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme knihou.

Riešenie skladby č. 3431 (Ložek): 1.Kf5 S:c1 2.De3 S:e4+ 3.Kg5 S:e3 mat, 1.Dg8 Sa2 2.Db3 f4+ 3.Kd5 S:b3 mat. V oboch riešeniach bieli strelci razia dráhu čiernej dáme, aby ju v matujúcom ťahu vzali. Oba maty sú modelové. – Knihu za správne riešenie vyhráva Marek Kollárik, Wolkerova 21/5, 052 05 Spišská Nová Ves.

* Upozorňujeme čitateľov, že všetky originálne šachové skladby slovenských autorov, uverejnené v našej rubrike v rokoch 2002 a 2003, budú vyhodnotené a ocenené v skladateľskej súťaži, pričom osobitnú kategóriu vytvoria diela začiatočníkov (či už dvojťažky, trojťažky, pomocné maty, alebo iné druhy). Pri prvých tvorivých krokoch každému radi a konkrétne pomôžeme! (kh)


Vzad <<  >> Vpred