Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(31.7.2003)


Skladba č. 3439 – originál

Stanislav Hudák, Topoľovka

Pomocný mat 2. ťahom (5–4)

2 riešeniaBatéria

Slovo batéria má mnoho významov, v šachu znamená postavenie dvoch kameňov rovnakej farby umožňujúce šach odťahom tej z nich, ktorá je bližšie k súperovmu kráľovi. V oboch riešeniach dnešného pomocného matu biely vytvorí a využije batériu. – Kontrolná notácia diagramu: b. Ka6 Ve8 Se4 Sf8 Pf4 (5), č. Kd4 Pc5 e5 f6 (4), čierny začne a pomôže bielemu dať mat najneskôr druhým ťahom, k cieľu vedú dva prvé ťahy čierneho. Riešenia pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme knihou a časopisom PAT A M AT.

Riešenie skladby č. 3435 (Hudák a Juhás): I. 1.Kc5 Sf3 2.Jd4 Sa3 mat, II. 1.Kd5 Sa3 2.Sd4 (Jd4?) Sf3 mat. Dva modelové maty po blokovaní poľa, ale vylúčenie duálu Jd4 (tým, že jazdec by zabránil matu) je len v druhom riešení. – Knihu a časopis za správne riešenie vyhráva Mgr. Štefan Sovík, Na Hôrke 40, 949 11 Nitra.

* Je možné, že na prebiehajúcom svetovom kongrese kompozičného šachu sa bude predávať nový Album FIDE 1995-1997. Bodové zisky činných slovenských autorov v doterajších albumoch sú tieto: J. Valuška 38,5, P. Gvozdják 32,83, J. Brabec 26,5, Z. Labai 23,5, Š. Sovík 22,5, Ľ. Lačný 19,5, I. Kiss 18,5, K. Mlynka 17, B. Formánek 14, M. Hlinka 11,67, Ľ. Lehen 10,5 atď. Keďže titul medzinárodného majstra sa udeľuje za 25 bodov a titul majstra FIDE za 12 bodov, je zrejmé, že viacerí naši skladatelia majú šance jeden z titulov získať.

* Lehota na námietky proti skladbám 7. svetovej súťaže bola predĺžená do 15. augusta t. r. (kh)


Vzad <<  >> Vpred