Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(23.6.2023)


Skladba č. 1203Lajos Szász

Funkschach 1926

Mat 2. ťahom (5–1)Kontrolná notácia: b. Kg4 Db6 Jb4 Pe5 e7 (5), č. Ke4 (1), biely začne a dá mat druhým ťahom. Súčasťou obsahu je zdanlivá hra 1...K:e5 2.e8D mat. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 1202 (Albarda): Zvodnosti 1.Kg5? tempo 1...Kd6 2.Je8 mat, 1...d6 2.Dh3 mat, 1...e:f6+ 2.D:f6 mat, 1...d5!, 1.Jd3? tempo 1...d6 2.Jf4 mat, 1...d5 2.Va6 mat (1...Kd6 2.Je8 mat), 1...e:f6!, riešenie 1.De3! tempo 1...Kd6 2.Db6 mat, 1...K:f6 2.Dh6 mat, 1…d6 2.Jed7 mat, 1…e:f6 2.Jc4 mat (1…d5 2.Va6 mat). Trojfázová zámena matu po 1…d6, ďalšie zámeny matov a zaujímavo motivované varianty včítane návratu dámy. (ff)


Vzad <<  >> Vpred