Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(16.6.2023)


Skladba č. 1202Johannes Albarda

4. pochvalná zmienka

Schakend Nederland 1961

Mat 2. ťahom (5–4)Kontrolná notácia: b. Kg4 Dh6 Va5 Je5 Jf6 (5), č. Ke6 Pd7 e7 f7 (4), biely začne a dá mat druhým ťahom. Súčasťou obsahu sú aj zvodnosti 1.Kg5? a 1.Jd3?. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 1201 (Hertzsprung): 1.Db8! tempo 1...Kd3 2.Db3 mat, 1...d3 2.De5 mat, 1...Jh1~ 2.Dg3 mat. Po veľmi dobrom úvodníku tri jednoduché varianty: inštruktážna dvojťažka pre začínajúcich adeptov kompozičného šachu. (Prvý z matov je modelový: všetky polia okolo čierneho kráľa sú mu neprístupné z jediného dôvodu.) (ff)


Vzad <<  >> Vpred