Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(9.6.2023)


Skladba č. 1201Severin C. Hertzsprung

Nationaltidende 1888

Mat 2. ťahom (3–3)Kontrolná notácia: b. Ke1 Dd6 Jg5 (3), č. Ke3 Jh1 Pd4 (3), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 1200 (Bláthy): 1.Jf4+ Kc5 2.Je6+ Kd5 3.J:c7+ Kc5 4.J:a6+ Kd5 5.Jc7+ Kc5 6.Je6+ Kd5 7.Jf4+ Kc5 (po odstránení dvoch čiernych figúr a návrate jazdca na f4 si môže biely kráľ dovoliť, napriek prenasledovaniu, vyjsť na malú prechádzku) 8.Ke4! d5+ 9.Ke5 Sf6+ 10.Ke6 Jd8+ 11.Kd7 (koniec šachom) 11...Vb4~ (čierny sa pokúša umožniť svojmu kráľovi únik, ale márne...) 12.J:d3 mat. Azda najpopulárnejšia mnohoťažka všetkých čias... (ff)


Vzad <<  >> Vpred